vineri, 5 decembrie 2008

Avem guvern?

De pe RTV: padişahu' i-a tăiat macaroana fostului vizir Tăriceanu şi i-a tăiat totodată orice pohtă ar pohti să obţină scaunul de vizir din nou şi să se joace cu birurile ţării. Pe urmă l-a pohtit pe biv vel vornicul Boc să binevoiască a se înţelege cu vizirul ca să nu mai fie vrăjmăşie şi neînţelegeri între dânşii.

Cei doi au a se întâlni mâine şi sunt obligaţi să facă asta fără zarvă şi fără să-şi zmulgă bărbile şi fără să se tragă de caftane. Probabil că mai târziu se va aşterne cu ei la sfat de taină şi boier Marko. După ce vor bea cafeaua şi vor fuma narghilelele, vor ieşi în pridvor şi vor da vestea cea bună norodului.

Să ne trăieşti, mărite padişah!

Niciun comentariu: